• خط تولید ورق تمام اتوماتیک سه لایه و پنج لایه تا عرض 200 سانتی متر
  • توانایی تولید کارتن های سه لایه و پنج لایه با فلوت های بی و سی